Insinööritoimisto Pekka Leiviskä
 
Insinööritoimisto Pekka Leiviskä on vuonna 2001 perustettu yritys. Pienenä toimistona yritys on on ollut yhteistyössä lukuisien suurempien konsulttitoimistojen kanssa tarjoten omaa erityisosaamistaan täydentämään asiakasyristysten tarpeita. Lisäksi toimeksiantoja on vuosien varrella tehty lukuisille ELY-keskuksille, yksityisen alan yrityksille, vesivoimayhtiöille, kunnille sekä  useille kaivosalan yrityksille.

Yrityksen keskeisiä toiminta-alueita ovat mm.:
* Vesistö- ja kaivospatojen patoturvallisuuslain mukaiset vahingonvaaraselvitykset ja turvallisuussuunnitelmat
* Vesistön virtausmallinnuslaskelmat 1D ja erityisesti muuttuvan virtauksen mallinnukset 2D laskentana
* Tulvavaarakarttojen laadintaan liittyvät laskelmat
* Kalatiemallinnukset 2D virtausmallilla
* Vesirakenteisiin liittyvät hydrauliset laskelmat: silta-aukot, patojen juoksutusluukut, pohjapadot, silta-aukkomitoitus sekä muu uomahydrauliikka.

Lisäksi yritys omaa koulutuskokemusta Oulun yliopistossa sekä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:llä suoritetusta tuntiopetuksesta. Opetettavina aiheina on ollut mm. Vesirakenteiden suunnittelu, Vesitekniikan perusteet, Vesien käyttö ja vesirakennus. Opetusaihepiireissä on hyödynnetty työelämän kautta saatua kokemusta mm. vesistörakenteiden, uoman hydraulisen mallintamisen sekä veden virtausmallinnuksen käytännön teorian osalta.

Luotettava kumppani raportin löydät seuraavasta linkistä https://zeckit.com/selvitys/FI/1639519-0?lang=fi

Yrityksen vuosien varrella tehdyt omat ja yhteistyöprojektit löytyvät seuraavan linkin takaa: Referenssejä


kuvakollaasi

Päivitetty 29.9.2020
 Pekka Leiviskä


Pekka Leiviskä

 
Insinööritoimisto Pekka Leiviskä
Vauhtipyörä 4, 91800 Tyrnävä
Puhelin: +358 40 8466 533

Sähköposti:
pekka.leiviska at leiviska.fi

Y-tunnus
1639519-0 
     
Etuivu | Referenssejä